" />

💎ประกาศกิจกรรมแนะนำเพื่อน 12 มิ.ย.- 18 มิ.ย. 2566💎

💎ประกาศ ผลรางวัล แนะนำเพื่อน รับ เครดิตฟรี💎

 

 

ลำดับ ยูสเซอร์ BNCHXX ชื่อ แนะนำ ตรงเงื่อนไข เงินรางวัล
1 193153 Thanasak 19 5 4000 บาท
2 198332 ณรงค์ฤทธิ์ 3 3 2000 บาท
3 148657 อภิชาติ 20 2 1000 บาท
4 192451 Nawiya 8 1 250 บาท
5 195253 อนุชา 4 1 250 บาท
6 ❌ไม่มีผู้ได้รับ❌ - - - ❌ไม่มีผู้ได้รับ❌
7 ❌ไม่มีผู้ได้รับ❌ - - - ❌ไม่มีผู้ได้รับ❌
8 ❌ไม่มีผู้ได้รับ❌ - - - ❌ไม่มีผู้ได้รับ❌
9 ❌ไม่มีผู้ได้รับ❌ - - - ❌ไม่มีผู้ได้รับ❌
10 ❌ไม่มีผู้ได้รับ❌ - - - ❌ไม่มีผู้ได้รับ❌
11 106285 ดวงเนตร 27 0 20 ชมเชย
12 166961 นพรัตน์ 19 0 20 ชมเชย
13 171661 ยุทธการ 11 0 20 ชมเชย
14 174815 โตนนท์ 725 0 20 ชมเชย
15 134023 จรายุทธ 7 0 20 ชมเชย
16 147976 สุทธิพงษ์ 6 0 20 ชมเชย
17 129699 ประยูร 5 0 20 ชมเชย
18 198392 สุวิมล 3 0 20 ชมเชย
19 192448 Maya 2 0 20 ชมเชย
20 148829 วิเชียร 2 0 20 ชมเชย
status: err: